Takımı Güçlendirmek

“Takımı Güçlendirmek: Spor Kulüplerinde Gönüllü Katılımı çin Kapsamlı Bir Kılavuz” adlı bu kapsamlı çalışmanın amacı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki spor kulüplerine gönüllülük alanında rehberlik etmesidir. Bu kılavuzun ortaya çıkarılmasındaki temel hedef, spor kulüplerinin özel ihtiyaçlarına göre gönüllülerini ve gönüllü pozisyonlarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamaktır.

Bu kılavuzun başlıca tasarımı spor kulüpleri için olmasına rağmen,faaliyetlerine gönüllülerin katılımıyla yürütmek isteyen tüm kurum vekuruluşlar için son derece faydalıdır. Kılavuzda belirtilen prensip veuygulamalar, spor veya diğer faaliyetlerle ilgili olsa da çeşitli gönüllülükbağlamlarına uyarlanabilir. Farklı alanlarda gönüllülük çalışmalarınıyürüten organizasyonlar, kendi özel gereksinimlerine göre gönüllü yönetimsistemlerini geliştirmek için bu kılavuzdan yararlanabilirler.

Bu kılavuzun yardımıyla, spor kulüpleri gönüllü yönetimi konusunda değerlibilgiler edinebilecekler ve gönüllüleri etkin bir şekilde kulüp faaliyetlerinedahil etmek için işe almayı, gönüllülük sistemini tanımayı, gönüllülereeğitim vermeyi verimli bir şekilde nasıl yapacaklarını hem kısa vadeli hemuzun vadeli olarak öğreneceklerdir. Ayrıca, kulüpler gönüllülerle güçlüiletişim kurmanın, onların aktif katılımlarını motive etmenin ve katkılarınındeğerini ifade etmenin önemini anlayacaklardır.

Spor kulübünün faaliyetlerine gönüllüleri başarılı bir şekilde dahil etmekiçin mevcut programları gözden geçirmek ve kulüp üyelerini gönüllüfaaliyetlere aktif olarak katılmaya teşvik etmek çok önemlidir. Bu kılavuz,özellikle spor etkinliklerinin düzenlenmesine yardımcı olmak ve kulüp ileilgili görevleri yerine getirmek için genç gönüllülerin işe alınmasınıkolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir. Spor kulüpleri, kılavuzda yeralan stratejileri uygulayarak faaliyetlerini optimize edebilir ve gönüllülerindahil olmasını destekleyen bir ortam oluşturabilirler.

Bu kılavuz, Makedonya’dan “Dance Sport Club KREATOR Dens” tarafından, Hırvatistan’dan “Atletski Klub OKIT Vodice” ve Türkiye’den “Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü” ile iş birliği içinde yürütülen “Go4Sport Volunteering” projesi kapsamında geliştirilmiştir.

“Go4Sport Volunteering” projesi, Erasmus+ Spor Programı tarafından finanse edilen iki yıllık bir spor projesidir. Bu proje, spor kulüpleri arasında bilgi alışverişini ve iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İş birliği neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan biri de küçük ölçekli spor kulüplerine yönelik özel olarak tasarlanmış olan bu kılavuzun oluşturulmasıdır. Bu kılavuz, gönüllülerin spor kulüplerinde görev almaya yönlendirilmesi ve işe alınması konusunda kulüplere rehberlik etmeyi, beceri gelişimini vurgulamayı ve kapsayıcı gönüllülük uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *