АЛАТКИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВОЛОНТЕРИ ВО СПОРТОТ

Задоволство ни е да ја претставиме оваа публикација насловена како „Зајакнување на тимот: Алатки за вклучување на волонтери во спортските клубови“. 

Целта на оваа публикација е да им помогне на спортските клубови во Република Северна Македонија, Република Хрватска и Република Турција во нивната работа со волонтери.  Алатките имаат за цел да им овозможат на спортските клубови ефективно да управуваат со нивните волонтери и волонтерски позиции врз основа на нивните специфични потреби.

Иако се првенствено дизајнирани за спортски клубови, овие алатки исто така се многу корисни и за сите организатори на волонтерска работа. Принципите и практиките наведени во оваа публикација може да се прилагодат на различни волонтерски контексти, без разлика дали се поврзани со спорт или други активности. Организаторите на волонтерска работа во различни области можат да ги искористат овие алатки за да ги подобрат своите начини за управување со волонтери според нивните специфични барања.

Преку овие алатки, спортските клубови можат да стекнат драгоцено знаење за волонтерскиот менаџмент. Тие ќе научат како ефикасно да регрутираат, препознаваат, едуцираат и вклучуваат волонтери во активностите на нивниот клуб, без разлика дали се на краткорочна или долгорочна основа. Дополнително, клубовите ќе добијат увид за одржување силна комуникација со волонтерите, мотивирање на нивното активно учество и изразување благодарност за нивниот придонес.

За успешно ангажирање на волонтери во работењето на спортскиот клуб, од клучно значење е да се ревидираат постоечките програми и да се поттикнат членовите на клубот активно да учествуваат во волонтерски активности. Оваа публикација и наведените алатки во неа, играат важна улога во олеснувањето на регрутирањето млади волонтери, конкретно насочени кон помагање при организирање спортски настани и извршување на редовни задачи поврзани со клубот.

Оваа публикација ја изработивме на англиски, хрватски, турски и македонски јазик. За македонски јазик користете го линкот подоле. За останатите јазици ве молиме прегледајте ги претходните постови. 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *