Projektni dokument

Stavovi različitih dionika o temi volontiranja u sportskim aktivnostima i razvoju vještina kroz volontiranje u sportu

U okviru projekta „Go4Sport Volunteering“ željeli smo istražiti perspektive različitih dionika o volontiranju u sportskim aktivnostima i njegovom utjecaju na razvoj vještina. Kako bi se to bolje postiglo, projektni tim je organizirao niz okruglih stolova u tri partnerske zemlje: Sjevernoj Makedoniji, Turskoj i Hrvatskoj. Svaki okrugli stol okupio je raznoliku skupinu sudionika, ukupno 54 pojedinaca u Makedoniji; 45 pojedinaca u Turskoj i 43 u Hrvatskoj, koji predstavljaju različite profile unutar svojih zajednica (predstavnici nevladinih organizacija, lokalnih sportskih klubova i sportskih udruga, studenti sportskog menadžmenta, volonteri u sportskim klubovima, studenti zainteresirani za volontiranje u sportskim aktivnostima itd.).

Glavni ciljevi ovih okruglih stolova bili su trostruki. Prvo, cilj im je bio olakšati rasprave i promicati obrazovanje kroz sportske aktivnosti, s naglaskom na razvoj vještina u različitim disciplinama. Drugo, cilj im je bio podići svijest o značaju volontiranja u sportskim aktivnostima, ističući njegovu ulogu u angažmanu zajednice i osobnom razvoju. Na kraju, okrugli stolovi pružili su platformu za predstavljanje i promicanje alata razvijenog u okviru projekta, namijenjenog pružanju podrške i smjernica pojedincima koji volontiraju u sportskim aktivnostima.

Provedeni lokalno u svakoj zemlji, ovi okrugli stolovi poslužili su kao dinamični forumi za dijalog, suradnju i razmjenu znanja. Uvidi proizašli iz ovih rasprava postavljaju temelje za ovo izvješće/dokument, čiji je cilj obuhvatiti različita stajališta i iskustva dionika uključenih u volontiranje u sportskim aktivnostima i razvoju vještina. 

Ovo izvješće predstavlja sintetizirani pregled rasprava održanih tijekom okruglih stolova, nudeći sveobuhvatno razumijevanje izazova, mogućnosti i najboljih praksi vezanih uz volontiranje u sportskim aktivnostima. Izvještavanjem o perspektivama dionika, cilj nam je poticati veću svijest, suradnju i korisne uvide kako bismo iskoristili transformativni potencijal sporta i volontiranja za napredak pojedinca i zajednice.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *