Spor faaliyetlerinde gönüllülük yoluyla beceri gelişimi konusunda farklı paydaşların görüşleri

“Go4Sport Volunteering” projesi kapsamında çeşitli paydaşların spor faaliyetlerinde gönüllülüğe ilişkin bakış açılarının ve bunun beceri gelişimi üzerindeki etkisinin keşfedilmesi hedeflendi. Bunu başarmak amacıyla proje ortağı üç ülkede bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenlendi: Kuzey Makedonya, Türkiye ve Hırvatistan. Her yuvarlak masa toplantısında, Kuzey Makedonya’da toplam 54, Türkiye’de 45 ve Hırvatistan’da toplam 43 kişi kişiden oluşan çeşitli katılımcılardan oluşan grupları bir araya geldi. STK’lardan, yerel spor kulüplerinden ve spor federasyonlarından temsilcilerin yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi’nden akademisyenler ve öğrenciler, spor kulüplerindeki gönüllüler ve spor faaliyetlerinde gönüllü olmakla ilgilenen gençler, bu yuvarlak masa toplantıları ile sporda gönüllülük kavramını dah aiyi anlama fırsatı buldu.

Bu yuvarlak masa toplantılarının üç yönlü temel amcı bulunmaktaydı. İlk amaç, çeşitli disiplinlerde beceri gelişimini vurgulayarak spor faaliyetleri yoluyla iletişimi kolaylaştırmak ve eğitimi teşvik etme çalışmalarını artırmaktı. İkinci amaç, spor faaliyetlerinde gönüllülüğün önemi konusunda farkındalık yaratmak, gönüllülüğün topluma katılım ve kişisel gelişimdeki rolünü vurgulamaktı. Son amaç ise proje kapsamında geliştirilen ve spor faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bireylere destek ve rehberlik sağlamayı amaçlayan kılavuzun tanıtılmasıydı.

Her ülkede yerel olarak uygulanan bu yuvarlak masa toplantıları, diyalog, işbirliği ve bilgi alışverişi için dinamik platformlar işlevi gördü. Bu tartışmalardan elde edilen bilgiler, spor faaliyetlerinde ve beceri gelişiminde gönüllülükle ilgilenen paydaşların farklı bakış açılarını ve deneyimlerini yakalamayı amaçlayan bu raporun temelini oluşturmaktadır.

Bu rapor, yuvarlak masa toplantıları sırasında yapılan tartışmaların sentezlenmiş bir özetini sunmakta ve spor faaliyetlerinde gönüllülüğü çevreleyen zorluklar, fırsatlar ve en iyi uygulamalara ilişkin kapsamlı bir bakış açısı yaratmayı hedeflemektedir. Paydaşların konuya yaklaşımlarını raporlayarak, bireysel ve toplumsal ilerleme için sporun ve gönüllülüğün dönüştürücü potansiyelinden yararlanmak adına daha fazla farkındalık, işbirliği ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *